Site Rengi


Uzman Gözüyle-ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE 21. YÜZYIL BECERİLERİ

Uzman Gözüyle-ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE 21. YÜZYIL BECERİLERİ

Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin 2030 yılı için ulaşması gereken Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), diğer bir deyişle Küresel Amaçlar Ocak 2016’da yayınlanmıştır. Yoksulluğu ortadan kaldırmak, dünyayı korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel eylem çağrısı olan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 17 amaç olarak belirlenmiştir. Bu amaçlardan amaç 4 nitelikli eğitimdir. Nitelikli eğitim, herkes için kapsayıcı ve eşitlikçi eğitimin ulaşılabilir olması ve eğitimin niteliğinin arttırılmasını içermektedir.
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları yanında Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı 2023 Eğitim Vizyonunda da aynı amaçlar hedef alınmıştır. Hem Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları hem de Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu eğitimde eşitliliğine vurgu yapmış olup, eşitlik ile birlikte eğitimin genel olarak niteliğinin arttırılması temel almıştır. Eğitimin niteliğinin arttırılmasında öncelikli olarak eşitliğin çözülmesi ardından eğitimin amaçlarının gözden geçirilmesi gerekir. Nitelikli eğitime erişim ve beraberinde beceri geliştirme fırsatı çocukları geleceğe hazırlamak için hayati önem taşımaktadır. Bu kapsamda nitelikli eğitimin amaçlarının 21. yüzyıl becerileri destekleyecek özellikte olması önemlidir.

21. yüzyıl becerileri; öğrenme becerileri, okuryazarlık becerileri ve yaşam becerileri olmak üzere üç kategoriden oluşmaktadır. Bu kategoriler, çocukların gelecekteki yaşantısına yansıyacak etkili beceriler olarak tanımlanır.

Öğrenme becerileri: 21. yüzyılın en popüler becerileri olup, bu beceriler evrensel ihtiyaçları içerir.Bunlar eleştirel düşünme, yaratıcılık, işbirliği ve iletişim becerileridir. Eleştirel düşünme sorunları ayıklayan ve onları verimli çabalarla değiştiren mekanizmadır. Bir adaptasyon aracı olarak yaratıcılık da eşit derecede önemlidir. Bu beceri, çocukların kavramları farklı bir ışıkta görmelerini sağlayarak yeniliğe yol açar. İşbirliği, çocukların birlikte çalışmaları ve birlikte bir problemi çözerek mümkün olan en iyi sonuçları almaları anlamına gelir. İşbirliğinin temel unsuru istekliliktir. İletişim, önemli bir sosyal beceridir.

Okuryazarlık becerileri: Okuryazarlık becerilerinin her biri yani bilgi, medya ve teknoloji okuryazarlılığı dijital anlamada farklı unsurla ilgilenir. Bilgi okuryazarlığı; gerçekleri, rakamları,istatistikleri ve verileri anlama iken medya okuryazarlığı, bilgilerin yayınlandığı yöntemleri ve çıkışları anlamaktır.
Teknoloji okuryazarlığı ise bilgi çağını mümkün kılan makineleri anlamaktır.

Yaşam becerileri:Bu becerilerin tümü kişisel yaşamla ilgilidir. Bu beceriler esneklik, liderlik,girişim, üretkenlik ve sosyal becerilerdir. Esneklik, bir çocuğun değişen koşullara uyum sağlama yeteneğinin ifadesidir. Esneklik, çocukların alçak gönüllülük göstermelerini ve her zaman öğrenecek çok şeyleri olacağını kabul etmelerini gerektirir.Esneklik çocukların ne zaman değişeceğini, nasıl değiştirileceğini ve değişime nasıl tepki verileceğini bilmesini sağlayacak bir beceridir. Liderlik, birinin hedef belirleme, gerekli adımlarda bir takıma adım atma ve bu hedeflere işbirliği içinde ulaşma tutkusudur.Girişimciliği,çocukların hayatta başarılı olmak için öğrenmeleri gerektiği, ancak bu becerinin öğrenmesi ve uygulaması en zor becerilerden biri olduğu ifade edilir. Üretkenlik ise bir ürün çıkarma ve çıkarmaya istekli olmadır Sosyal beceriler ise, diğer insanlar aile ilişkilerinde önemli rol oynar.
Çocuklar için önemli olan bu beceriler ülkemizde uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programının (2013) kazanımları içerisinde genel olarak yer alır. Genel olarak var olan bu kazanımlara ulaşmaya yönelik planlanan ve uygulanan etkinliklerin gözden geçirilmesi önemlidir. Bu gözden geçirmede yani çocukların 21. yüzyıl becerilerini öğrenmeye yönelik deneyimlerini geliştirmek için erken çocukluk döneminde bazı stratejiler vardır. Bu stratejiler, çocukların nasıl öğrendikleriyle ilgili bilinenleri uygulamaya nasıl yansıtacağımızı desteklemeye yönelik ipuçlarıdır.Gerçi bu stratejiler Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programının (2013) özellikleri olarak da ifade edilebilir.

• Çocuk merkezli yaklaşım: Çocukların ilgi alanlarına odaklanmak için fırsatlar arayın. Çocuklar uçan bir uçağa ilgi gösterirse, kağıt uçaklar yapın veya uçak gibi hareket ederek yer değiştirin.
• Çocuğa bütüncül odaklanma: Çocukların dil becerilerini geliştirmenin yanında sosyal-duygusal becerilerin temeli olan öz güveni de destekleyin. Çocukların güçlü alanlarından zayıf alanlarını destekleyerek, tüm gelişim alanlarına odaklanın.
• Oyun temelli: Öğrenme ortamında dramatik, işbirlikçi yani her tür oyunu kullanın.
• İşbirlikçi öğrenme: Çocukların birbirleriyle oynamaları ve etkileşimde bulunmaları için fırsatlar sağlayın. Örneğin; dramatik oyun, kukla oyunu, kurallı oyunlar vb. planlayın.
• Karma yaklaşım: Oyunlar arasında bağlantı kurun. Çocukların becerileri keşfetmek ve çocukların kendi hızlarında öğrenmelerine izin vermek için farklı öğrenme yaklaşımlarından yararlan.
• Esneklik:
Planın esnek olmasını göz önünde bulundurun. Çocuklar bir oyun için heyecanlıysa
ve oyun oynamaya devam etmek istiyorlarsa oynayamaya devam etmeleri ve hatta çember zamanında oyunları hakkında konuşmalarını ve oyunla bağlantılı bir hikaye oluşturmalarını destekleyin.
• Farklı yönergeler sunma:
Çocuklara öğrenme stillerine uygun farklı yaklaşımlar ile rehberlik edin.Bazı çocukların daha aktif olması gerekir diğerleri ise daha sakin bir tempoyu tercih edebilir. Her bir çocuğun gelişimsel özellikleri, ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik yönergeler sunun.
• İnformal değerlendirme: Çocukları oyun oynarken gözlemleyin. “Hangi becerileri geliştirdiler ve neler öğrenmeye başlıyorlar?” sorularının cevaplarını gözleyin.
Etkinliklerde geri bildirim kullanın ve bildiklerini geliştirmek ve yenilerini tanıtmak için öğrenme ortamını zenginleştirin.

• Tutarlı ortam sunma: Çocukların kendilerini güvende hissetmelerine yardımcı olmak için rutinler ve beklentiler oluşturun. Çevreyi keşfetme güveni ve özgürlüğü tanıyın. Tutarlılık planlama, öz düzenleme, örgütleme gibi yürütücü işlev becerilerinin gelişimini destekler.
• Öğrenme alanlarını birleştirme: Çocukların eleştirel düşünme, yaratıcılık, işbirliği ve iletişim gibi tüm becerilerini kullanabilecek ortamlar oluşturun. Hikaye ve karakterleri tartışırken, deneyi gözlemlerken problem çözme ile eleştirel düşünme, yaratıcılık, işbirliği ve iletişim becerilerini de destekleyin.

Stratejilere ek olarak, ortamın düzenlenmesinde bazı noktalara dikkat etmek de gerekir. Bu noktalar aşağıdadır:
• Güvenli ve tahmin edilebilir ortam hazırlama: Çocuklar kendilerini güvende hissettiklerinde ve onları ne bekleyeceklerini bildiklerinde gelişirler. Geçişler kolay ve stressiz olmalıdır.
• Çocukları güçlendirme: Güçlü bir benlik imajı ve başkalarıyla olumlu etkileşimleri desteklemek için çocukların cesaretlendirildiği ve karşılık verildiği samimi bir ortam yaratın.
• Çocuğun ürünlerine odaklanma: Çocukların çalışmaları ve projeleri, yaratıcılık ve yeniliğe ilham vermek amacıyla sergileyin.
Sergi dışında ürünler hakkında konuşun.
• Çeşitli materyaller sunma:
Gelişimine uygun çeşitli materyaller sunun. Çocukların bu materyallere bağımsız olarak erişmeleri ve kullanmaları için ortam yaratın.
• Farklı etkinlikler sunma: Çocukların ilgi alanlarına göre farklı etkinlikler sunun. Bu etkinlikler büyük grup, küçük grup, bireysel olsun.
• Farklılıkları kabul edin: Bölgedeki tüm kültürleri ve özellikleri yansıtan materyalleri ve etkinlikleri seçin.
• Teknolojiyi dahil edin: Çocukların yaşına uygun teknolojiyi kullanmayı öğrendikleri bir ortam oluşturun.
• Serbest harekete izin verin: Çocukların bir alanda serbest hareket etmelerine izin verin ve onları destekleyin.
Kısaca 21.yüzyıl becerilerini her zaman göz önünde bulundurarak çocukların yaşamlarına katkıyı attıralım.

12 Nisan 2021
510 kez görüntülendi

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Ziyaretçilerimiz tarafından yapılan yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN

Bu konu hakkındaki görüşünüzü belirtmek ister misiniz?